REHABILITACJA W TRYBIE PRZYŚPIESZONYM

Standardem na skalę światową jest prowadzenie rehabilitacji po zabiegu endoprotezoplastyki według określonych protokołów – rehabilitacji w trybie przyspieszonym, np. „Rapid Recovery®”.

Skoncentrowane na jak najszybszym osiągnięciu przez pacjenta dobrostanu fizycznego oraz psychicznego działania prowadzone są już od momentu otrzymania skierowania do szpitala na zabieg.

Przeszkolony zespół medyczny składający się z pielęgniarek, ortopedów oraz anestezjologów od momentu przyjęcia do szpitala wprowadza pacjenta w proces terapeutyczny, zapoznając z przebiegiem procedury oraz przygotowując do niej. Ma to na celu zmniejszenie dyskomfortu psychicznego związanego z doświadczeniem pobytu w szpitalu oraz operacji.

Dopracowana metodologia oraz wysoki poziom powtarzalności pozwalają z dużą pewnością przewidzieć wynik zabiegu, który w zdecydowanej większości przypadków przynosi pacjentowi ulgę w bólu oraz przywraca utraconą sprawność.

Wczesna mobilizacja po zabiegu – następnego, a czasami tego samego dnia pozwalają na szybki powrót do fizycznej sprawności i samodzielności. Wykonując przygotowany protokół rehabilitacyjny sumiennie i regularnie, już po kilku dniach można chodzić za pomocą kuli ortopedycznych o własnych nogach najpierw po oddziale, a następnie do domu.

Rozpoczęcie rehabilitacji w szpitalu umożliwia dopasowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego w porozumieniu z lekarzem, fizjoterapetuą i personelem pielęgniarskim.

Niepewność i zdenerwowanie w obliczu informacji o konieczności wymiany stawu i związanej z nim operacji są naturalne – zachęcamy do zadawania jak największej ilości pytań lekarzowi w trakcie wizyty kwalifikacyjnej oraz podzielenia się swoimi obawami. Zachęcamy też do zapoznania się materiałami oraz przedyskutowanie swoich spostrzeżeń z ortopedą, lekarzem rodzinnym oraz bliskimi i przyjaciółmi. Ostatecznie celem zabiegu jest przywrócenie sprawności i poprawa jakości życia – zachęcamy do skupienia się na tej myśli.

Jakie korzyści może przynieść wczesna rehabilitacja według przyspieszonych protokołów?

 • Wyczerpujące udzielenie informacji na miejscu oraz czytelne materiały informacyjne, wskazówki do opieki pozabiegowej wczesnie w szpitalu oraz w domu

 • Mobilizacja jak najszybciej po zabiegu

 • Czytelny protokół rehabilitacyny oraz optymalne leczenie bólu w trakcie rehabilitacji

 • Określone kryteria wypisu ze szpitala

Wcześniejszy powrót do aktywności ruchowej umożliwi wcześniejsze korzystnie z pełni możliwości, jakie daje życie wolne od choroby zwyrodnieniowej stawu oraz skróci pobyt w szpitalu.

JAK SZYBKO MOŻNA WRÓCIĆ DO SPRAWNOŚCI?

Po operacji wymiany stawu biodrowego możesz oczekiwać, że Twój styl życia będzie bardzo podobny do tego sprzed zabiegu – tyle, że bez bólu. Jednak powrót do codziennych aktywności może potrwać dłuższy czas.

Mimo możliwości powrotu do wykonywania dużej części czynności dnia codziennego oraz zajęć rekreacyjnych, może być konieczna zmiana sposobu ich wykonywania – tak by było to bezpieczne dla nowego stawu biodrowego.

Na początku pacjent nabiera sił i pewności operowanego biodra. Po tym okresie pacjent z reguły jest w stanie funkcjonować samodzielnie bez koniecznych wcześniej odpoczynków w ciągu dnia lub wcześniejszego udania się na spoczynek nocny. Po 6 tygodniach od zabiegu pacjent jest z reguły w stanie wrócić do wcześniejszych obowiązków i aktywności sprzed choroby.

KIEDY WYJŚCIE ZE SZPITALA?

Pobyt w szpitalu potrwa około 3 do 5 dni, w zależności o tempa powrotu do zdrowia. Zanim zostaniesz wypisany ze szpitala, musisz osiągnąć pewne cele, takie jak:

 • Samodzielne wchodzenie do łóżka i schodzenie z niego
 • Odpowiednia kontrola nad bólem
 • Zdolność do samodzielnego jedzenia, picia i korzystania z łazienki
 •  Chodzenie przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego (laska, balkonik, kule ortopedyczne) po równej powierzchni oraz zdolność do wchodzenia i schodzenia po 2 lub 3 stopniach schodów
 • Zdolność do wykonywania w domu zaleconych ćwiczeń
 • Zrozumienie zaleceń dotyczących środków ostrożności mających na celu zapobieganie urazom i zapewnianie prawidłowego gojenia

Jeśli osiągnięcie tych celów okaże się niemożliwe, wypisanie ze szpitala bezpośrednio do domu może nie być bezpieczne. W takim przypadku możesz zostać tymczasowo przekazany do ośrodka rehabilitacyjnego lub opiekuńczego.

 

Podczas wypisu ze szpitala, personel medyczny udzieli informacji na temat rekonwalescencji w domu. Mimo, że odsetek powikłań po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego jest niski, to gdy jednak one wystąpią, mogą znacznie wydłużyć czas lub ograniczyć stopień pełnego powrotu do zdrowia. Personel szpitalny omówi możliwe powikłania i uprzedzi o sygnałach ostrzegawczych, świadczących o infekcji lub zakrzepie krwi.

 

Tydzień po operacji Obciążenie dolnej kończyny dolnej/urządzenie wspomagające chodzenie Opis
2 - 4
Częściowe
 • Rozciąganie (30 sekund na każdą grupę mięśniową): zginacze, prostowniki, przywodziciele bioder; zginacze, prostowniki kolan; zginacze grzbietowe i podeszwowe stawów skokowych
 • Aktywnie wspomagany zakres ruchu (5 do 10 powtórzeń): zgięcie, wyprost, przywodzenie, rotacja zewnętrzna bioder; zgięcie, wyprost kolan
 • Wzmacnianie mięśni (1 do 3 zestawów po 10 do 15 powtórzeń)
 • Zginacze, rozciągacze i przywodziciele bioder (gumowa opaska o małym oporze przymocowana do kostki w pozycji stojącej)
 • Rozciągacze kolan (worek z piaskiem przymocowany do kostki w pozycji siedzącej)
 • Trening przenoszenia: leżenie na boku 
 • Leżenie w łóżku; siadanie i stanie na łóżku i krześle
 • Trening skoczności z wykorzystaniem drążka równoległego i urządzenia wspomagającego 
4 - 6
Całkowite lub o kulach 
 •  Utrzymanie rozciągania
 • Aktywny zakres ruchu (5 do 10 powtórzeń): zgięcie, wyprost, przywodzenie, rotacja zewnętrzna biodra; zgięcie, wyprost kolana
 • Wzmacnianie mięśni (1 do 3 zestawów po 10 do 15 powtórzeń)
 • zginacze stawu biodrowego (gumowa opaska o umiarkowanym oporze przymocowana do kostki w pozycji stojącej)
 • przywodziciele stawu biodrowego (pozycja stojąca i siedząca z gumową opaską o umiarkowanym oporze)
 • prostowniki stawu biodrowego (ćwiczenie mostkowe, jedno- i dwunożne w pozycji leżącej
 • prostowniki i zginacze stawu kolanowego (przyrząd do ćwiczeń siłowych, w pozycji siedzącej, 20% 1RM)
 • Trening równowagi i chodu: chodzenie po niestabilnym podłożu, chód tyłem, chód boczny z wykorzystaniem równoległych drążków, jeśli to konieczne
6 - 8
Całkowite
 • Utrzymanie rozciągania
 • Wzmocnienie mięśni (1 do 3 zestawów po 10 do 15 powtórzeń):
 • Utrzymanie zginaczy i przywodzicieli bioder
 • Rozciąganie bioder (ćwiczenie mostkowe, jedno- i dwunożne w pozycji leżącej z piłką) 
 • Wchodzenie i schodzenie po schodach
 • Trening koordynacji, równowagi i chodu: obwody ze schodami, przeszkodami, zmiana kierunku, zmiana prędkości
8 - 10
Całkowite
 • Wszystkie ćwiczenia utrzymane
 • Dodanie wzmocnienia mięśni prostowników biodra i kolana za pomocą ćwiczeń w przysiadzie (1 do 3 zestawów po 10 do 15 powtórzeń)RM, repetition maximum.

KIEDY ZACZYNAMY REHABILITACJE?

Rehabilitację po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego należy rozpocząć w ciągu pierwszych godzin po operacji. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie mięśni kończyny, zwiększenie zakresu ruchomości stawu, a także przeciwdziałanie tworzeniu się skrzepów.

Jeszcze zanim możliwe będzie wstanie z łóżka, zaleca się wykonywanie nieskomplikowanych ruchów kończyną, nieangażujących operowanego miejsca. Mogą to być ruchy rotacyjne i wahadłowe stawem skokowym, zginanie stawu kolanowego z podparciem stopy, a także napinanie mięśni pośladków oraz mięśnia czworogłowego uda. Ważne, by ćwiczenia wykonywać ostrożnie, ruchy nie mogą wywoływać bólu. Należy ćwiczyć seriami (np. po 10 powtórzeń) 3-4 razy dziennie. Zaleca się również ćwiczenia bierne na szynie CMP.

W 1 dobie po zabiegu następuje całkowita pionizacja. Zmieniamy pozycję w łóżku z leżącej na półsiedzącą i na siedząca. Następnie przechodzimy do pozycji stania. Jeżeli nie występują powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz ze strony układu krążeniowo-oddechowego próbujemy wykonać kilka kroków w obrębie sali chorych. Kontynuujemy ćwiczenia izometryczne. Rozpoczynamy naukę chodu z kulami od chodu 3 taktowego. (obie kule-noga operowana – zdrowa noga) w przypadku endoprotez cementowych chodzenie z kulami trwa 1,5 miesiąca. W przypadku endoprotez bezcementowych około 3 miesiące wspomagamy się kulami.

3 doba:

Pacjent przy pomocy kul wychodzi ze szpitala.

Opis konwencjonalnych ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji całkowitej artroplastyki stawu biodrowego.Rampazo-Lacativa i D’ElbouxTrials (2015)

JAKIE ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE MOŻNA ZASTOSOWAĆ?

Ćwiczenia wykonujemy najlepiej w seriach po 10-15 powtórzeń dla każdej grupy mięśniowej co 2 godziny. Napięcie utrzymujemy przez 5-10 sek., rozluźnienie 10-20 sek.

Ćwiczenia izometryczne w przypadku rehabilitacji po endoprotezie stawu biodrowego mają na celu odbudowę siły oraz masy mięśniowej, przyczyniają się także do aktywacji pompy mięśniowej.

 

Zginanie nogi w stawie skokowym

Należy powoli unosić i opuszczać stopę. Wykonuj to ćwiczenie kilka razy, co 5-10 minut. Możesz zacząć je wykonywać od razu po operacji i kontynuować aż do pełnego wyzdrowienia. 

 

Rotacja stopy w stawie skokowym

Poruszaj stopą do wewnątrz, w kierunku drugiej stopy, a następnie w przeciwnym kierunku. 

Powtórz 5-krotnie dla obu kierunków, 3-4 razy dziennie.

 

Zginanie kolana z podparciem stopy o łóżko

Przesuwaj piętę w kierunku pośladków, zginając kolano i utrzymując stopę na łóżku. Nie pozwól, by kolano przekręcało się do wewnątrz.

Powtórz 10-krotnie, 3-4 razy dziennie.

 

Skurcze pośladków

Napnij mięśnie pośladków i utrzymaj przez 5 sekund. 

Powtórz 10-krotnie, 3-4 razy dziennie.

 

Ćwiczenie odwodzenia

Przesuwaj nogę na zewnątrz, do boku, tak daleko jak dasz radę, a następnie przysuń ją z powrotem. 

Powtarzaj 10-krotnie, 3-4 razy dziennie.

 

Ćwiczenie mięśnia czworogłowego

Napnij mięśnie uda. Spróbuj wyprostować kolano. Utrzymaj przez 5-10 sekund. 

Powtarzaj ćwiczenie 10 razy przez 10 minut. 

Kontynuuj, dopóki nie poczujesz zmęczenia w udzie. 

 

Unoszenie wyprostowanej nogi

Napnij mięśnie uda, utrzymując kolano w pełni wyprostowane na łóżku. Gdy napniesz mięśnie uda, unieś nogę na kilka centymetrów nad łóżkiem. Utrzymaj przez 5-10 sekund. Powoli obniżaj. 

Powtarzaj, dopóki nie poczujesz zmęczenia w udzie. 

 

Kolejny etap rehabilitacji – 2 tygodnie po operacji ćwiczenia w pozycji stojącej:

 

Unoszenie kolana w pozycji stojącej

Unieś operowaną nogę w kierunku klatki piersiowej. Nie unoś kolana powyżej pasa. 

Utrzymaj pozycję przez 2-3 sekundy i opuść nogę. 

Powtórz 10-krotnie, 3-4 razy dziennie. 

 

Odwodzenie biodra w pozycji stojącej

Ustaw biodro, kolano i stopę skierowane prosto przed siebie. Utrzymuj ciało wyprostowane. Trzymaj kolano prosto i unieś nogę do boku. Powoli opuść nogę i postaw stopę z powrotem na podłodze. Powtórz 10-krotnie, 3-4 razy dziennie.

 

Prostowanie nogi w pozycji stojącej

Powoli unieś do tyłu operowaną nogę. Postaraj się utrzymywać plecy wyprostowane. Utrzymaj pozycję przez    2-3 sekundy. Połóż stopę z powrotem na podłodze. 

Powtórz 10-krotnie, 3-4 razy dziennie

JAKIE ELEMENTY UŁATWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE MOŻNA ZAMONTOWAĆ W DOMU?

Zrób przemeblowanie tak, abyś mógł swobodnie poruszać się przy pomocy laski, balkonika lub kul ortopedycznych. Możesz tymczasowo zamienić pokoje (np. zmienić salon na sypialnię), żeby zminimalizować wchodzenie po schodach.

Przedmioty, których często używasz (np. telefon, pilot, okulary, dzbanek i szklanka, gazety i leki) umieść w zasięgu ręki, żebyś nie musiał daleko po nie sięgać lub się schylać.

Usuń wszelkie dywany i chodniki, na których możesz się poślizgnąć. Przymocuj bezpiecznie kable na obwodzie pokoju.

Kup dobre krzesło – takie, które jest twarde i wyższe niż przeciętne krzesła. Taki typ krzesła jest bezpieczniejszy i wygodniejszy niż niskie, wyściełane krzesło.

Zamontuj krzesło pod prysznicem, uchwyt na ścianie i podwyższony sedes w łazience.

Używaj pomocniczych narzędzi, takich jak łyżka do butów z długim uchwytem, gąbka na długim trzonku i chwytak, żeby unikać nadmiernego schylania się.

KIEDY ODSTAWIAMY KULE?

Kończyna operowana powinna być częściowo odciążona. W przypadku osób w podeszłym wieku można zalecić na poczatku naukę chodzenia z balkonikiem, a następnie przy kulach. Na pełne obciążenie operowanego stawu można zezwolić po 6 tygodniach od operacji, gdy nie występują dolegliwości bólowe oraz przy dobrym zakresie ruchów w operowanym stawie.

Chodzenie bez pomocy kul:

Bez względu na typ protezy, obie kule powinny być odstawiane po 4 tygodniach od operacji. Dłuższe stosowanie kul zalecane jest w indywidualnych przypadkach.

Po realloplastykach zgodnie z zaleceniami lekarza operującego.

POWRÓT DO AKTYWNOŚCI

Powrót do codziennych aktywności

Po powrocie do domu, należy być aktywnym. Ważne jest, by nie rozpoczynać aktywności zbyt intensywnie lub za szybko. Można się spodziewać lepszych i gorszych dni, ale stopniowo powinna następować poprawa. Powinno się przestrzegać poniższych ogólnych zaleceń:

Prowadzenie samochodu:

prowadzenie samochodu jest możliwe od 6 tygodnia od operacji;

wsiadanie do samochodu rozpoczyna się od maksymalnego odsunięcia i pochylenia fotela do tyłu; na niski fotel kładzie się poduszkę lub koc; chory siada tyłem, pozostawiając kończyny dolne na zewnątrz; trzymając się deski rozdzielczej należy jednocześnie wykonać obrót poprzez tułów i kończyny; wysiadanie przebiega analogicznie, tylko w odwrotnej kolejności; podczas dłuższych podróży zaleca się robić przerwy na krótki spacer, aby nie dopuścić do powikłań zakrzepowych.

Ubieranie się:

w okresie pooperacyjnym używa się sprzętu wspomagającego ubieranie się;

bieliznę i spodnie zakłada się, rozpoczynając od kończyny operowanej; skarpety i pończochy ubiera się za pomocą specjalnego pomocnika, buty wsuwa się na stopy, używając długiej łyżki do butów.

Chodzenie:

Pacjenci powinni chodzić w obuwiu z niskim obcasem ze stabilnym oparciem i na elastycznych podeszwach; należy uważać na stabilność podłoża, zwłaszcza na powierzchnie śliskie, spanie

Prace domowe:

do 12 tygodni po operacji biodra należy unikać ciężkich prac domowych;

w celu podniesienia przedmiotu z podłogi pacjent stojąc na kończynie zdrowej, schyla się cały czas, utrzymując operowany staw biodrowy w wyproście; chory powinien ograniczać noszenie ciężkich przedmiotów; krojenie, prasowanie oraz mycie naczyń należy wykonywać w pozycji siedzącej, aby odciążyć staw biodrowy,

– Sport:

w zakresie aktywności ruchowej zaleca się prowadzenie szeregu aktywności, w tym szczególnie nordic walking i zajęć na basenie; należy jednocześnie unikać sportów lub czynności o wpływie uderzeniowym na staw biodrowy; pływanie wskazane jest 2 miesiące po zabiegu; wykonuje się również ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (rower, bieżnia, stepper); po 12 tygodniach po operacji można rozpocząć stopniowe uprawianie dyscyplin bardziej obciążających staw biodrowy, jak np. tenis, bieganie

– Mycie:

niestety po wymianie stawu kąpiele w wannie są wykluczone, ponieważ pojawia się ryzyko uszkodzenia stawu. Zamiast nich są polecane prysznice. Jeśli posiadamy wannę możemy albo kupić specjalną nakładkę, na której chory może usiąść bez ryzyka nadmiernego zgięcia w stawie biodrowym, albo w prosty sposób przerobić ją na prysznic. Wystarczy kupić zasłonkę. Ponadto warto rozważyć montaż poręczy, które ułatwią wstawanie, a na pewno nie obędzie się bez odpowiedniego sprzętu do mycia. Dzięki szczotce z długą rączką chory będzie w stanie samodzielnie się umyć.

– Właściwy styl życia:

np. przytycie, może doprowadzić do zbyt wczesnego poluzowania się endoprotezy

– Korzystanie z WC:

przez pierwsze miesiące po operacji wskazane jest korzystać z podwyższonej deski WC, a w razie kłopotów z podnoszeniem się zamocować równolegle do podłogi uchwyty w ścianie.

– Schylanie:

można wykonywać delikatne skłony, ale tylko pod warunkiem jednoczesnego ugięcia kolan.

W przypadku gdy chcemy podnieść coś z podłogi należy stanąć na nodze nieoperowanej następnie wykonać skłon z jednoczesnym odchyleniem kończyny operowanej ku tyłowi i podnieść dany przedmiot.

– Chodzenie po schodach:

przy wchodzeniu po schodach z dwiema kulami na wyższym stopniu najpierw stawiamy kończynę nieoperowaną, dostawiając kończynę operowaną wraz z kulami. Przy schodzeniu na stopniu stawiamy kończynę operowaną wraz z kulami i dostawiamy kończynę nieoperowaną. Przy chodzeniu z jedną kulą trzymamy ją po stronie przeciwnej do operowanej. Odmiennie postępujemy w czasie pokonywania schodów. Kule należy trzymać po stronie operowanej kończyny. Przy wchodzeniu ręką przytrzymujemy się poręczy, w drugiej trzymamy kule. Nogę nieoperowaną stawiamy na stopniu wyżej i prostując ją w kolanie, dostawiamy kończynę operowaną wraz z kulą. Przy schodzeniu przytrzymując się poręczy najpierw stawiamy kulę i nogę operowaną, a następnie dostawiamy nieoperowaną.

Wchodzenie :

1) Zdrowa

2) Operowana

Schodzenie:

1) Operowana

2) Zdrowa

Lekarz i fizjoterapeuta dadzą listę nakazów i zakazów, których należy przestrzegać po operacji. Te środki ostrożności pomogą zapobiec zwichnięciu nowego stawu i zapewnią właściwe gojenie:

Zakazy

Nie siadaj zakładając nogę na nogę, przez przynajmniej 6-8 tygodni.

Nie unoś kolana powyżej Twojego biodra.

Nie pochylaj się do przodu, gdy siedzisz.

Nie próbuj podnosić przedmiotów z podłogi, gdy siedzisz.

Nie obracaj zbyt mocno stóp do wewnątrz lub na zewnątrz, podczas schylania się.

Nie sięgaj daleko, żeby podciągnąć koc, gdy leżysz w łóżku.

Nie zginaj tułowia w pasie powyżej 90 stopni podczas pochylania się.

 

Nakazy

Trzymaj nogę skierowaną w przód.

Trzymaj operowaną nogę z przodu, gdy siedzisz lub stoisz.

W kuchni korzystaj z wysokiego blatu lub stołków barowych.

Klękaj na kolanie operowanej nogi.

Używaj lodu, żeby zmniejszyć ból i opuchliznę, ale pamiętaj, że lód zmniejsza odczuwanie.

Nie przykładaj lodu bezpośrednio do skóry; użyj worka z lodem lub owiń go w wilgotny ręcznik.

Przykładaj ciepłe okłady przed wykonywaniem ćwiczeń zwiększających zakres ruchu.

Używaj poduszki elektrycznej lub gorącego, wilgotnego ręcznika, przez 15-20 minut.

Ogranicz ćwiczenia, jeśli mięśnie zaczną Cię boleć, ale nie przerywaj ich całkowicie.

PIELĘGNACJA BLIZNY

Początkowo Pacjent w domu powinien zmieniać opatrunek co 2 dni na świeży, przemywając bliznę środkiem odkażającym (np. Octanisept), dba by blizna przed nałożeniem opatrunku była sucha, a skóra dookoła czysta. Kolejnym ważnym etapem pielęgnacji blizny jest jej mobilizacja, można to robić dopiero po ściągnięciu szwów. Mobilizacja polega na uciskaniu, masowaniu, rolowaniu i rozluźnianiu blizny. Pacjent może robić to sam. Po tym jak blizna się dobrze zagoi (gdy nie będzie już strupków) można zacząć stosować maści pomagające w rozluźnianiu takie jak contratubex czy maść żywokostowa.

Ponadto należy szczególnie chronić bliznę przed:

 • promieniowaniem UVA i UVB,
 •  sportami kontaktowymi,
 •  chlorowaną wodą,
 •  podrażnieniami przez różnego rodzaju bodźce,
 •  nadmiernym przesuszeniem.

DO KIEDY? (OPUCHLIZNA, BÓL)

Można spodziewać się umiarkowanego lub średniego obrzęku łydki, przez 3-6 miesięcy po operacji. Żeby zmniejszyć obrzęk, unieś lekko nogę i przykładaj lód. Noszenie pończoch uciskowych również może pomóc w zmniejszeniu opuchlizny. Powiadom swojego lekarza, jeśli obrzęk łydki pojawi się nagle lub opuchlizna będzie znaczna, ponieważ mogą to być sygnały ostrzegawcze, świadczące o powstaniu zakrzepu krwi.

Ból to odczucie subiektywne i zależy od osobniczych predyspozycji pacjenta, pacjent powinien być zaopatrzony przez lekarza wypisującego w odpowiednie leki przeciwbólowe, tak aby ból był jak najmniej odczuwany

Występowanie zasinienia po zabiegu jest normalnym zjawiskiem, związanym z procesem gojenia po tak rozległym zabiegu. Może ono z czasem, grawitacyjnie, „schodzić” w stronę stopy. Jeśli jednak występuje prawidłowe czucie i temperatura stopy (zawsze można porównać z nieoperowaną kończyną, czy operowana nie jest nadmiernie ucieplona), nie ma powodu do niepokoju.

Jeżeli pojawy się któryś z poniższych objawów, należy zgłosić się do lekarza.:

 • Nasilony ból lub sztywność w uprzednio prawidłowo funkcjonującym stawie

 • Masywny obrzęk

 • Zwiększenie temperatury i zaczerwienienie wokół rany

 • Wysięk z rany

 • Gorączka, dreszcze i poty nocne

 • Zmęczenie

ŻYCIE SEKSUALNE

Seks: jest to tak samo istotna część życia jak spanie czy mycie się. Ważne, aby znaleźć pozycje, które nie będą doprowadzały do przyciskania powierzchni ud do klatki piersiowej, krzyżowania nóg, czy skręcania kończyny zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.

Kobieta po endoprotezoplastyce:

Kobieta na plecach, kolana razem.

Poduszka pod udami i biodrami.

Mężczyzna swój ciężar ciała przenosi ręce i kolana


Mężczyzna po endoprotezoplastyce:

Mężczyzna na plecach, kończyny dolne wyprostowane

Poduszka pod udami i biodrami.

Kobieta przenosi swój ciężar ciała na ręce na i kolana.

REHABILITACJA - WCHODZENIE PO SCHODACH

REHABILITACJA - SCHODZENIE PO SCHODACH

REHABILITACJA - CHODZENIE O KULACH

REHABILITACJA - WCHODZENIE NA ŁÓŻKO

REHABILITACJA - SCHODZENIE Z ŁÓŻKA